Onorariul orar

Onorariul orar standard are un nivel moderat şi se aplică în special cazurilor şi proiectelor ce presupun activităţi în cadrul biroului nostru, fără sau cu grad redus de mobilitate. Onorariul orar se aplică lucrărilor a caror intindere şi durată pot fi determinate cu exactitate.

Plata onorariului orar se efectuează pe loc.

Onorariul global

Onorariul global se percepe clienţilor care doresc realizarea unor proiecte determinate, a căror întindere şi durată sunt greu cuantificabile.

Abonamentul

Abonamentul reprezintă o formă de colaborare ce permite determinarea cu exactitate atât a serviciilor prestate cât şi a cheltuielilor clientului aferente acestora şi creează premisele unei relaţii de adevărat parteneriat între client şi cabinetul nostru.

În temeiul acestui abonament, avocatul din cadrul cabinetului nostru prestează clientului servicii pe o anumită perioadă de timp, cu plata săptămânală sau lunară, în funcţie de termenii contractului de asistenţă juridică ce urmează să fie încheiat.

Această formă de colaborare este ideală în situaţiile în care clientul doreşte să beneficieze de consiliere juridică cu caracter permanent, în cadrul activităţii pe care o desfăşoară.

Tariful perceput pentru abonament este variabil şi depinde de complexitatea serviciilor pe care le oferim.

Avantajul abonamentului este că un avocat al cabinetului nostru va răspunde de îndată la solicitările dumneavoastră, chiar dacă operaţiunea pentru care solicitaţi sprijin nu este inclusă în cele ce fac obiectul abonamentului. În plus, problema unui client care beneficiază de un abonament este soluţionată cu prioritate de către cabinetul nostru, asistenţa juridică şi reprezentarea fiind garantate 24 ore/zi, indiferent de ora la care survine problema juridică sau de localitatea în care clientul necesită serviciile noastre.

Onorariul de succes

Biroul nostru poate percepe un onorariu compus din una din variantele de mai sus, stabilit în cotă minimă, la care se adaugă o sumă stabilită de comun acord care urmează să fie achitată de client în cazul în care proiectul se finalizează cu succes.
Acest onorariu de succes va fi stabilit ca o sumă fixă iar achitarea se va putea face şi pe un interval de timp negociat.

Indiferent de tipul de onorariu negociat, onorariul minim este 100 RON.