• consultaţii juridice;
  • asistare/reprezentare in cadrul procesului de divorţ;
  • partajul de bunuri comune – obţinute fie prin negociere, fie pe cale judecătorească;
  • încredinţarea/reîncredinţarea copiilor minori;
  • recunoşterea paternităţii;
  • asigurarea plăţii contribuţiilor către părintele la care s-a stabilit domiciliul minorul.