Dezvoltarea permanentă a relaţiilor dintre profesioniști şi diversitatea contactelor comerciale dintre personele juridice dau naştere unor probleme juridice şi incidente comerciale tot mai sofisticate. Informarea permanentă şi perfecţionarea continuă în domeniuI litigiilor comerciale (între profesioniști) si a procedurii insolvenţei, a dus la creşterea serviciilor oferite de Cabinetul de Avocat INĂȘEL ALIN, care pe lângă reprezentare în litigii comerciale şi în procedura insolventei, în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi arbitrale, vă oferă:

Consultanţă juridică şi asistare în:

 • toate tipurile de tranzacţii comerciale
 • redactare/analize contracte comerciale, tranzacții comerciale, vânzare-cumpărare etc. (toate tipurile de contracte comerciale)
 • constituire de societăţi, redactări acte adiționale de modificare a acestora
 • asistenţă juridică cu titlu permanent în legătură cu activităţile societăţilor comerciale
 • asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • asistenţă completă la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale
 • înființări de societăți comerciale și puncte de lucru
 • asistenţă juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăţilor comerciale
 • acte adiționale, cesiuni
 • înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrul Comerțului și obținerea avizelor necesare
 • recuperări de debite, reorganizări, falimente
 • acţiuni referitoare la neglijenţa comercială
 • litigii contractuale
 • răspunderea directorilor şi a functionarilor

Asistenţă juridică în recuperarea creanţelor:

 • notificări
 • procedura ordonanței de plată
 • executare silită
 • executarea biletului la ordin şi a CEC-ului
 • negocieri în numele societăților.