• consultanță referitoare la dreptul de proprietate;
 • consultanță și redactări de contracte;
 • negociere, redactare, modificare și încetare contracte civile;
 • revendicări imobiliare, terenuri și construcții;
 • achiziții imobiliare;
 • succesiuni și partaje;
 • evacuări;
 • ieșire din indiviziune;
 • recuperări de creanțe;
 • anulări de acte și contracte;
 • înființări de asociații, fundații și federații;
 • executări silite.