• asistență juridică în procesul de lansare de produse și servicii bancare;
  • consultanță în procesele de fuziune și achiziții;
  • anulare comisioane bancare;
  • acțiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, scadențele anticipate etc.;
  • recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive;
  • renegocierea contractelor;
  • asistarea la negocierea încheierii unor acte adiționale.