Divortul – neplacut si totusi foarte util

Posted by:

In cazul in care exista motive temeinice ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, casatoria se poate desface prin divort. Divortul poate avea loca) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Actiunea de divort este strict personala si nu poate fi introdusa decat de unul dintre soti impotriva celuilalt sot, sau, in forma simplificata, de ambii soti.

Procesul de divort implica numeroase probleme de natura juridica, cum ar fi:
– stabilirea culpei unuia dintre soti (ori a culpei commune), ca si cauza a desfacerii casatoriei;
– pastrarea numelui dobandit in urma casatoriei;
– reluarea numelui avut anterior casatoriei
– exercitarea autoritatii părintesti
– stabilirea pensiei de intretinere pentru minorii din casatorie
– stabilirea unui program de vizitare
– luarea unor masuri urgente pana la finalizarea procesului de divort
–  partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei

Vinovatia in cadrul divortului

In cazul desfacerii casatoriei, divortul se poate pronunta din culpa exclusiva a unuia dintre soti, din culpa comuna ori prin acordul partilor, caz in care nu se stabileste o culpa a vreunuia dintre soti.

Asistarea de catre un avocat in procesul de divort
Chiar daca legea nu o impune, asistenta unui avocat in procesul de divort este mai mult decat necesara.
Cunoasterea in amanunt a problemelor ce le implica un proces de divort, a modului in care trebuie sustinute si probate aspectele relevante din cadrul procesului, realizarea in mod correct si eficace a procedurilor din cadrul divortului reprezinta elemente esentiale in vederea obţinerii unei solutii favorabile.

Cine desface casatoria
Casatoria se poate desface de catre instanţele de judecată, de notarii publici ori de ofiterii de stare civila.

Procedurile divortului

Conform legislatiei in vigoare, se pot distinge doua modalitati de divort:

- procedura simplificata a divortului prin acord. Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati, ofiţerul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort.

Notarul public poate constata desfacerea casatoriei si in cazul in care exista copii minori, insa doar conditionat de existenta unei invoiele a soţilor asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

- procedura obisuita a divortului. In cadrul acestei procesuri, pentru a obtine maximul in cadrul unui proces de divort, apelarea la asistenta juridica oferita de Cabinetul de Avocat INĂŞEL ALIN este mai mult decât necesară.

Situatia cetatenilor cu rezidenta in strainate
Desi potrivit legislatiei in vigoare actiunea de divort este strict personala si prezenta reclamantului este obligatorie la fiecare termen de judecata in prima instanta, in cazul in care acesta are domiciliul/resedinta in strainatate, reclamantul poate fi reprezentat de un avocat imputernicit al Cabinetului de Avocat INĂŞEL ALIN.

In aceasta situatie imputernicirea avocatiala trebuie sa fie insotita de o imputernicire speciala (notariala) care sa faca dovada deplina a mandatului incredintat si de inscrisuri din care sa rezulte rezidenta cetateanului roman in strainatate. Aceleasi aspecte sunt aplicabile si paratului-reclamant reconventional.

Situatia minorilor in cazul divortului parintilor

In cazul in care in urma casatoriei au rezultat copii minori, divortul devine un proces mult mai complex şi delicat. Odata cu pronuntarea hotararii de divort se dispune de catre instanta de judecata exercitarea autoritatii părintesti de catre ambii părinţi, ori, dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, se dispune ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinţi.
In situatii cu totul si cu totul exceptionale, instanta poate decide plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimţământul acestora, sau într-o instituţie de ocrotire. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului.

Pensia de intretinere

Prin intermediul pensiei de intretinere (pensia alimentara cum mai este aceasta cunoscuta in limbaj comun), se asigura minorului un venit lunar minim de catre parintele caruia nu ii este incredintatspre crestere si educare. La stabilirea cuanumului acesteia, se tine cont de venitul parintelui si de numarul minorilor aflati in intretinere la momentul respectiv.

Programul de vizitare

In cazul in care cei doi soti au copii minori din casatorie, o data cu procesul de divort, se poate stabili si un program de vizitare, care ii poate permite parintelui care nu are acelasi domiciliu cu cel al minorului si sa aiba relatii personale cu el.

Raporturile patrimoniale dintre soti

Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. El are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

În cazul în care divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită.

Prestaţia compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani.

Încetarea regimului matrimonial

În cazul divorţului, regimul matrimonial încetează între soţi la data introducerii cererii de divorţ. Cu toate acestea, oricare dintre soţi sau amândoi, împreună, în cazul divorţului prin acordul lor, pot cere instanţei de divorţ să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separaţiei în fapt.

Add a Comment