Cabinetul Individual de avocat “INĂŞEL ALIN”are biroul principal de lucru în Oradea, str. G. Enescu nr.5, cam.4, jud. Bihor, și vă oferă servicii juridice de cea mai înaltă calitate, bazate pe onestitate, respect față de clienți și confidențialitate.

Cabinetul nostru răspunde cu promptitudine, seriozitate, rapiditate și profesionalism tuturor cerințelor Clienților săi, fiecare client bucurându-se de un tratament deosebit.

Cabinetul nostru oferă servicii în domeniul dreptului Civil, drept Penal, dreptul Familiei, drept Bancar, drept Comercial, drept Comunitar, drept Administrativ si fiscal, dreptul Asigurărilor, dreptul Muncii, prin:

-consultaţii juridice;
– asistare și reprezentare în fața instanțelor judecătorești și a organelor de urmărire penală;
– redactare acte/contracte civile, administrative și comerciale;
– redactare cereri de chemare în judecată pentru recuperare taxa pe poluare;
– consutanţă la cererea clienţilor privind legislaţia în asigurări/asigurări de bunuri, de persoane, de riscuri financiare, de transport şi de răspundere civilă;
– asistare şi reprezentare în soluţionarea cauzelor de daună şi acordarea despăgubirior;
– promovarea și susținerea acțiunilor în vederea recuperării daunelor materiale și daunelor morale, ca urmare a unor accidente de circulație;
– asistare și reprezentare în acțiunile înaintate către și împotriva Fondului de Protecție a Victimelor Străzii;
– analiza polițelor de asigurare;
– consultanță și asistență juridică în vederea constituirii și autorizării societăților de asigurare reasigurare/intermediere în asigurări, precum și a sucursalelor acestora;
– consultanță și asistență juridică în vederea constituirii și autorizării brokerilor și agenților de asigurare;
– reprezentarea societăților de asigurare în litigiile privind asigurările RCA și CASCO.
– anulări de acte ale administrației publice locale;
– asistență juridică în proceduri de achiziții publice şi imobiliare;
– revendicări imobiliare, terenuri și construcții;
– succesiuni, partaje, evacuări, ieșiri din indiviziune;
– recuperări de creanțe;
– înființări de asociații, fundații și federații;
– anulare comisioane bancare;
– acțiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, scadențele anticipate etc.;
– recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive;
– opinii juridice etc.